Учредена е „Европейска Асоциация на рибарите в Черно море“

logo-300x300

Целите, които си поставя Асоциацията е подпомагане създаването на действаща пазарна инфраструктура, която да допринесе за прозрачност на пазара за риба и рибни продукти и за намаляване възможността за нелоялна конкуренция в отрасъла. Установяването на контакти и сътрудничество с международни асоциации и сдружения в областта на рибарството, създаване и поддържане на устойчиво равновесие между състоянието […]

Приключи последната от поредицата неформални срещи по проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ”

IMG_4979

На работната среща, която се състоя в гр. Варна на 17 март т. г. бяха представени основните насоки на проекта. Представителите на риболовния сектор очертаха проблемите и предизвикателствата, които стоят пред бранша. Набелязани бяха мерките и бъдещите съвместни инициативи между Румъния и България в сферата на дребномощабния риболов, който играе основна роля в общата икономика […]

Предстои да се проведе поредното мероприятие по проект: „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ”

На 17 март т. г. в гр. Варна ще се проведе неформална работна среща по проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“,ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯT СЪЮЗ: MARE/2014/04 – SI2.724176 и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД. На нея се предвижда да бъдат представени основните насоки на проекта. Да се начертаят мерките и бъдещите […]

Проведе се първата работна среща с представителите на риболовния бранш в Констанца

1

По инициатива на екипа на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД през периода 23 – 25 февруари 2016 г. се проведе работно среща в гр. Констанца с представителите на румънския неправителствен риболовен сектор и представител на ИАРА за Румъния в лицето на Анкута Казимирович – менажер връзки с обществеността.

Предстои работна среща в Констанца, Румъния

bg-ro

През периода 23 – 25 февруари т. г. в гр. Констанца ще се проведе работна среща между експерти на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД, сдружения от Черноморския басейн в Румъния и NAFA.

Предстои регистрация на НПО: „Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“

logo

На 18 февруари т. г. управителя на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД д-р Димитрина Костова с различни представители от стопанската и управленска сфера взеха решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел: „Европейска Асоциация на рибарите в Черно море“.

  • Страница 19 от 20
  •  
  • 18
  • 19
  • 20
  •