Предстои регистрация на НПО: „Европейската Асоциация на рибарите в Черно море“

logo

На 18 февруари т. г. управителя на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД д-р Димитрина Костова с различни представители от стопанската и управленска сфера взеха решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел: „Европейска Асоциация на рибарите в Черно море“.

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ”

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „МЕРКИЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБЛОЛОВ”

На 5 февруари т. г. в гр. Свищов се състоя първа работна среща по Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯT СЪЮЗ: MARE/2014/04 – SI2.724176 и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД.

  • Страница 19 от 19
  •  
  • 18
  • 19
  •