Проектът SEASTAR извършва наблюдение на ферми за аквакултури с мрежи от подводни сензори

seastar

Наскоро публикуваното съобщене относно международното управление на океаните определя пътя на океанските политики на ЕС за години напред. Сред ключовите политики има набор от ангажименти на ЕС за подкрепа на иновациите, устойчивостта и конкурентоспособността на сектора на аквакултурите. Тези ангажименти са налице с основателна причина: аквакултурата е един от най-известните сектори на хранително-вкусовата промишленост в […]

Участие на Асоциацията във форум SSF в Черно море на GFCM относно управлението на улова на рапан

rapan1

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова участва във форум на дребномащабния риболов на Генералната комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM) на FAO за управлението на улова рапана в Черно море. Семинарът, който се проведе на 9 май 2022 г. в онлайн формат имаше за цел да започне процеса […]

10 юни 2022 г.: Събитие на заинтересованите страни относно общата политика в областта на рибарството

original_301706288-fishing-net

Европейската комисия организира хибридно събитие на заинтересованите страни относно функционирането на общата политика в областта на рибарството (ОПР) и общата организация на пазара (ООП), което ще се проведе на 10 юни 2022 г. в Брюксел, Белгия. Събитието ще помогне на Комисията да подготви доклада за функционирането на ОПОР и ООП, като те трябва да бъдат […]

EUMOFA организира беседа на тема: „От революция към еволюция: Пазарът на рибарството и аквакултурите в света след COVID-19“

iStock_000006194468-scallops

Европейската обсерватория на пазара за продукти от рибарство и аквакултури (EUMOFA) организира беседа „От революция към еволюция: Пазарът на рибарството и аквакултурите в света след COVID-19“ на Seafood Expo Global 2022 в Барселона, Испания. Събитието ще се проведе на 26 април 2022 г. от 12:45 ч. във Fira Barcelona Gran Via. На мероприятието ще бъде обсъдено […]

Форумът на SSF в Черно море се събира, за да се справи с рапана

medium_Untitled design (2)

      Форумът SSF в Черно море се събира, за да се справи с рапана – семинари, включващи рибари, потребители, органи за управление на рибарството и други започнаха работа на 29 март 2022 г.      Rapana venosa или рапа, неместен вид, се заселва в Черно море и се размножава бързо, застрашаващ местните екосистеми, […]

ЕК одобри събитиe на Асоциацията по инициативата „In My Country 2022“ за Европейския ден на морето

emd-inmycountry

ЕК одобри повече от 500 събития по инициативата „In My Country 2022“ за Европейския ден на морето (EMD), организирани в 28 държави (21 страни от ЕС и 7 държави извън ЕС) сред които 19 на български организации, като в т. ч. и на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море. Местните дейности, одобрени от ЕК […]

  • Страница 2 от 19
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  •