Участие на Асоциацията във форум SSF в Черно море на GFCM относно управлението на улова на рапан

rapan1

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова участва във форум на дребномащабния риболов на Генералната комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM) на FAO за управлението на улова рапана в Черно море. Семинарът, който се проведе на 9 май 2022 г. в онлайн формат имаше за цел да започне процеса […]

10 юни 2022 г.: Събитие на заинтересованите страни относно общата политика в областта на рибарството

original_301706288-fishing-net

Европейската комисия организира хибридно събитие на заинтересованите страни относно функционирането на общата политика в областта на рибарството (ОПР) и общата организация на пазара (ООП), което ще се проведе на 10 юни 2022 г. в Брюксел, Белгия. Събитието ще помогне на Комисията да подготви доклада за функционирането на ОПОР и ООП, като те трябва да бъдат […]

EUMOFA организира беседа на тема: „От революция към еволюция: Пазарът на рибарството и аквакултурите в света след COVID-19“

iStock_000006194468-scallops

Европейската обсерватория на пазара за продукти от рибарство и аквакултури (EUMOFA) организира беседа „От революция към еволюция: Пазарът на рибарството и аквакултурите в света след COVID-19“ на Seafood Expo Global 2022 в Барселона, Испания. Събитието ще се проведе на 26 април 2022 г. от 12:45 ч. във Fira Barcelona Gran Via. На мероприятието ще бъде обсъдено […]

Форумът на SSF в Черно море се събира, за да се справи с рапана

medium_Untitled design (2)

      Форумът SSF в Черно море се събира, за да се справи с рапана – семинари, включващи рибари, потребители, органи за управление на рибарството и други започнаха работа на 29 март 2022 г.      Rapana venosa или рапа, неместен вид, се заселва в Черно море и се размножава бързо, застрашаващ местните екосистеми, […]

ЕК одобри събитиe на Асоциацията по инициативата „In My Country 2022“ за Европейския ден на морето

emd-inmycountry

ЕК одобри повече от 500 събития по инициативата „In My Country 2022“ за Европейския ден на морето (EMD), организирани в 28 държави (21 страни от ЕС и 7 държави извън ЕС) сред които 19 на български организации, като в т. ч. и на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море. Местните дейности, одобрени от ЕК […]

Участия на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море в заседания на Работни групи на Консултативния съвет

IMG_20220315_134050

Председателят на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море д-р Димитрина Костова участва в заседанията на Работна група 2 и Фокус група 2 на Консултативен съвет за Черно море (КСЧМ). На мероприятията, които се проведаха на 15 март 2022 г. в гр. Варна, “Рослин Димят хотел”, зала „Перла” се работи по темите, свързани с въздействието […]

  • Страница 3 от 20
  •  
  • 2
  • 3
  • 4
  •